แจ้งกำหนดวันหยุดเดือนตุลาคม 2563

ทางบริษัทฯ มีประกาศวันหยุด ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563
จะเปิดทำการปกติในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

สำหรับ Supplier ที่มีกำหนดส่งของในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ให้เลื่อนไปส่งวันที่ 14 ตุลาคม 2563 แทน

แจ้งเปลี่ยนแปลง ตารางการวางบิล ชั่วคราว

กรุณา Click เพื่ออ่านรายละเอียดตารางการเปลี่ยนแปลง การวางบิล

บริษัท มิคุนิฯ ขอแจ้งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรน่า

กรุณา Click เพื่ออ่านมาตรการป้องกันของบริษัท