เรื่อง ประกาศประมูลเศษวัสดุเหลือใช้

กรุณา Click เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการประมูล

เรื่อง การจัดส่งสินค้าในเดือน ธันวาคม 2563 และ มกราคม 2564

ทางบริษัท มิคุนิฯ มีประกาศเช็ค Inventory ประจำปี ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563
จะปิดรับ-ส่งสินค้า ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
และจะเปิดรับ-ส่งสินค้าตามปกติตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

** ขอความร่วมมือ Supplier ทุกท่าน เตรียมแผนการผลิต และส่งมอบภายในกำหนดการ **

แจ้งเปลี่ยนแปลง ตารางการวางบิล ชั่วคราว

กรุณา Click เพื่ออ่านรายละเอียดตารางการเปลี่ยนแปลง การวางบิล

บริษัท มิคุนิฯ ขอแจ้งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรน่า

กรุณา Click เพื่ออ่านมาตรการป้องกันของบริษัท