แจ้ง Supplier เรื่อง กำหนดการจัดส่งสินค้าในเดือน มิถุนายน 2563

1. บริษัทฯ ประกาศวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1-6 มิถุนายน 2563

ขอเรียนแจ้ง Supplier ที่มีกำหนดการส่งสินค้าในวันที่ 1-6 มิถุนายน 2563 ให้เลื่อนไปจัดส่งในวันที่ 8-10 มิถุนายน 2563 แทน

2. บริษัทฯ ประกาศวันตรวจนับสินค้าคงคลังประจำปี ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563

ทางบริษัทฯ จะปิดรับ-จ่ายสินค้าในวันที่ 22-30 มิถุนายน 2563

แจ้งเปลี่ยนแปลง ตารางการวางบิล ชั่วคราว

กรุณา Click เพื่ออ่านรายละเอียดตารางการเปลี่ยนแปลง การวางบิล

บริษัท มิคุนิฯ ขอแจ้งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรน่า

กรุณา Click เพื่ออ่านมาตรการป้องกันของบริษัท