แจ้ง Supplier ทุกท่าน ทางบริษัท มิคุนิ ประกาศ วันหยุดทำงาน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 11-19 เมษายน 2563

และจะเปิดทำงานปกติ ในวันที่ 20 เมษายน 2563

Supplier สามารถส่งมอบชิ้นส่วนงานได้ตามวันทำงาน ตามปฎิทินของบริษัท มิคุนิ

แจ้งเปลี่ยนแปลง ตารางการวางบิล ชั่วคราว

กรุณา Click เพื่ออ่านรายละเอียดตารางการเปลี่ยนแปลง การวางบิล

บริษัท มิคุนิฯ ขอแจ้งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรน่า

กรุณา Click เพื่ออ่านมาตรการป้องกันของบริษัท