ปรัชญาของบริษัท

ในมุมมองระดับโลกของเรา, Mikuni จะสร้างจิตสำนึกที่ยิ่งใหญ่ต่อสังคม ด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ เทคโนโลยีของเรา

สโลแกนขององค์กร......................................................................................................................เทคโนโลยีที่สำคัญของ Mikuni

สโลแกนขององค์กร......................................................................................................................เทคโนโลยีที่สำคัญของ Mikuni


บริษัท มิคุนิ (ประเทศไทย) จำกัด

ก่อตั้ง : 8 พฤษภาคม 2534

เริ่มผลิต 6 มกราคม 2535

ทุนจดทะเบียน 420 ล้านบาท

ที่ดิน : 24.6 ไร่(39,360ตารางเมตร)

พื้นที่โรงงาน : โรงงาน 9,226 ตารางเมตร
สำนักงาน 1,296 ตารางเมตร
คลังสินค้า 1,064 ตารางเมตร
โรงอาหาร อื่น ๆ 1,494 ตารางเมตร

ISO 9001:2015

ได้รับการรับรอง เมื่อ 14 มกราคม 2562

FM667038


ISO 14001:2015

ได้รับการรับรอง เมื่อ 13 กันยายน 2562

EMS672466


IATF TS/16949:2016

ได้รับการรับรอง เมื่อ 05 มกราคม 2562

BSI:667040

IATF:0347644


ISO 45001:2018

ได้รับการรับรอง เมื่อ 23 สิงหาคม 2563

OHS728916

จุดประสงค์ของธุรกิจ : ผลิตและขายตามรายการต่อไปนี้
ชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์

- Throttle body
- MAQS / STM / DSV
- Carburetor
- Others


ชิ้นส่วนยานยนต์

- Electronic Control Valve
- Intake Manifold
- Oil Control Valve
- Variable Valve Timing
- Air Control Valve
- Vacuum Pump
- Other

Copyright © 2016 MIKUNI THAILAND .All Right Reserved.