ข้อมูลด้านเทคนิค

Diecasting Line

ระบบไดแคสติ้ง ที่มีความสามารถขนาดตั้งแต่ 135 ตัน ถึง 500 ตัน มีทั้งระบบที่เป็น Cold Chamber
Hot Chamber. ด้วยระบบการฉีดขึ้นรูปที่รวดเร็วและทันสมัย

Injection Line

ระบบเครื่องฉีด Plastic Injection ตั้งแต่ 80 ตัน ถึง 650 ตัน ด้วย เครื่องจักรทันสมัย รวดเร็ว ประสิทธิภาพสูง

Machine Line

สำหรับกลุ่มยานยนต์ 2 ล้อ เน้นการผลิตในส่วนของ Carburetor, Mixing Body, Main Body
สำหรับกลุ่มยานยนต์ 4 ล้อ เน้นการผลิต ในกลุ่มของ Vacuum Pump,Oil Control Valve, Variable Valve Timmimg, ETV

Assembly Line

สำหรับยานยนต์ 2 ล้อ - Carburetor , AC Throttle Body, Stepping Motor, MAQS
สำหรับยานยนต์ 4 ล้อ - Varibable Valve Timming , Oil Control Valve, Vacuum Pump

Research and Development

มุ่งมั่นที่จะทำให้เป็นศูนย์ทดสอบสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Mikuni Group

Copyright © 2016 MIKUNI THAILAND .All Right Reserved.