งานและอาชีพ

สามารถส่งหลักฐานการสมัครมาที่    อีเมล์ saikaew_pi@mikuni.co.th หรือติดต่อ 035-350058 ต่อ 192 (ฝ่ายบริหารงานบุคคล)

บริษัท มิคุนิ (ประเทศไทย) จำกัด

ตลอดเวลากว่า 29 ปี บริษัท มิคุนิ (ประเทศไทย) จำกัดได้มีการขยายและเติบโตในธุรกิจการ ผลิตคาร์บูเรเตอร์และชิ้นส่วนยานยนต์โดยได้รับเทคโนโลยีการผลิตจาก บริษัท มิคุนิ คอร์ปอเรชั่นจากประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้เรายังเป็นผู้นำในการผลิตการฉีดผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องสำหรับ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ในฐานะที่เป็นผู้นำในกลุ่ม มิคุนิ ของภูมิภาค    อาเซียน บริษัทของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามารถของเทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่องของ "คุณภาพที่ใส่ใจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" เรากำลังมองหาผู้ที่มีความสามารถโดดเด่น มีความกระตือรือร้น และรักการ  ทำงานเป็นทีม ที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ของเราผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมและมอบโอกาสที่จะก้าวหน้าในการทำงาน

นโยบายทรัพยากรมนุษย์

เราเชื่อว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดขององค์กร และเรามุ่งมั่นพัฒนาให้บุคคลากรของเราเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า มีศักยภาพที่จะช่วยพัฒนาสร้างองค์กรในปัจจุบันและอนาคต

ตำแหน่งงานว่าง

Qualification:

Scope:

 • -วางแผน การจัดหาจัดเตรียม ชิ้นส่วน สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ และ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้ทันกำหนดการ 
  -วางแผน การจัดหาชิ้นส่วนท้องถิ่นทดแทนการนำเข้า   
  ควบคุมดูแล ต้นทุน ผู้ผลิตชิ้นส่วน ปัจจุบัน 
  -สรรหาผู้ผลิต ควบคุม ประเมิน ปรับปรุงยกระดับผู้ผลิตชิ้นส่วน ที่เกี่ยวข้อง 
  วางแผน ควบคุมติดตาม กิจกรรม ปรับปรุง ลดต้นทุน ( Cost Reduction Activity ,VA;VA)
  -วางแผน ควบคุมติดตาม กิจกรรม ปรับปรุงคุณภาพผู้ผลิต (Supplier Quality Improvement)
  -ประสานงาน ฝ่ายแผนก ที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมชิ้นส่วนใหม่ในการผลิต
  สร้างทีมงาน ให้ความรู้ ปรึกษาในงานที่เกี่ยวข้อง
  -นำทีมงานในการตรวจประเมิน ผู้ผลิต ชิ้นส่วนทั้งในและต่างประเทศ
Apply Now

Qualification:

Scope:

 • -วางแผนการผลิต อ่านเอกสาร Drawing ได้
  -ออกเอกสาร PO สำหรับ Jobiryo Parts,Part Through และติดตามการนำเข้า
  -ควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง,ควบคุมการสั่งซื้อ
Apply Now

Qualification:

Scope:

 • - เข้าใจงาน Maintenance&Process
  - เข้าใจเรื่องการยกระดับคุณภาพของเครื่องจักรและเครื่องทดสอบ
  - เข้าใจเรื่องการออกแบบเครื่องจักรและเครื่องทดสอบ
  - เข้าใจงาน PM,PdM,CALIBRATION,กลวิธีทางสถิติ
Apply Now

Qualification:

Scope:

 • -รับผิดชอบการปรับปรุงกระบวนการของ Maintenance
  -Mold Maintenance and Mold Repair
  -Machine Maintenance and Machine Repair Design and Making Machine
  -Drawing CAD 2D,3D
Apply Now

Qualification:

Scope:

 • -วางแผน ควบคุม Audit และ การตรวจ Part ต่างๆ และ New model part
  -สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม Quality Activity, TPM, Internal Control, Process Audit New Part & 4M chan
  -ทบทวนผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งข้อกำหนดทางวิศวกรรมและข้อกำหนดของลูกค้า
  -วิเคราะห์ ติดตามปัญหาและประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปของปัญหาที่เกิดขึ้น
  -จัดทำเอกสาร Inspection STD., Control Plan,Check Sheet เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
  -Data jusdment SPC (Follow up & Improvement)
Apply Now
Copyright © 2016 MIKUNI THAILAND .All Right Reserved.