งานและอาชีพ

สามารถส่งหลักฐานการสมัครมาที่    อีเมล์ wanlapa_ko@mikuni.co.th หรือติดต่อ 035-350058 ต่อ 198 (ฝ่ายบริหารงานบุคคล)

บริษัท มิคุนิ (ประเทศไทย) จำกัด

ตลอดเวลากว่า 25 ปี บริษัท มิคุนิ (ประเทศไทย) จำกัดได้มีการขยายและเติบโตในธุรกิจการ ผลิตคาร์บูเรเตอร์และชิ้นส่วนยานยนต์โดยได้รับเทคโนโลยีการผลิตจาก บริษัท มิคุนิ คอร์ปอเรชั่นจากประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้เรายังเป็นผู้นำในการผลิตการฉีดผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องสำหรับ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ในฐานะที่เป็นผู้นำในกลุ่ม มิคุนิ ของภูมิภาค    อาเซียน บริษัทของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามารถของเทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่องของ "คุณภาพที่ใส่ใจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" เรากำลังมองหาผู้ที่มีความสามารถโดดเด่น มีความกระตือรือร้น และรักการ  ทำงานเป็นทีม ที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ของเราผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมและมอบโอกาสที่จะก้าวหน้าในการทำงาน

นโยบายทรัพยากรมนุษย์

เราเชื่อว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดขององค์กร และเรามุ่งมั่นพัฒนาให้บุคคลากรของเราเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า มีศักยภาพที่จะช่วยพัฒนาสร้างองค์กรในปัจจุบันและอนาคต

ตำแหน่งงานว่าง

Qualification:

Scope:

 • 1.ไม่จำกัดเพศ อายุ 23 ปีขึ้นไป
  2.ปริญญาตรีสาขาวิศกรรมเครื่องกล หรือวิศวอุตสาหกรรม
  3.มีประสบการณ์โดยตรงหรือเกี่ยวข้องในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 1-2 ปี
  4.มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
  5.มีความรู้งานทดสอบเชิงทดลองสำหรับรถยนต์และรถจักรยานต์
  6.มีความรู้เรื่อง ISO/TS16949,Core tools of ISO/TS16949(APQP,FMEA,MSA,SPC and PPAP)
  7.สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้
   
Apply Now

Qualification:

Scope:

 • 1.ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2.ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ วิศวกรรมอุตสาหการ
  3.ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในระบบควบคุมคุณภาพ
  4.มีความรู้ด้าน QMS Management ในด้านการผลิต
  5.มีความรู้ในเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์
  6.มีความรู้เรื่อง ISO9001, ISO/TS16949,Core tools of ISO/TS164949 (APQP,FMEA,MSA,SPC and PPAP) สามารประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้
Apply Now

Qualification:

Scope:

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  ประสบการณ์ในงานโรงงานอุตสาหกรรมในแผนก Assembly และ แผนก Production Engineering
  มีความรู้ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์
Apply Now
Copyright © 2016 MIKUNI THAILAND .All Right Reserved.